Bestand Downloaden
Bouwvoorschrift - Voorschrift betreffende bouwen op de tuin
Bouwreglement_mei_2009_a5_v2.pdf
Brandveiligheid - Handelt over het voorkomen van brand en veiligheid van apparaten
Brandpreventie.pdf
afd. reglement - statuten en reglementen zoals die gelden voor het park tot stand gekomen
tijdens ledenvergaderingen
huishoudelijk reglement 2014.pdf
Mutatie Verzekering -
mutatie verzekering.pdf
Oorsprong Groote Braak - Een stuk geschiedenis over het ontstaan van het Brettengebied
Oorsprong Groote Braak.pdf
Plattegrond - plattegrond van het park
plattegrond Tuinpark.pdf
Reglement - reglement via de bond tot stand gekomen
Reglementen_2009.pdf
Voorwaarden winterbewoning -
voorwaarden winterbewoning bond 2009.docx
Bezint eer ge ... -
Wat u weten moet.pdf
Waterleiding afsluiten -
waterleiding_1.pdf
Aanleg zwakstroom - Handelt over het aanleggen van en de veiligheid van bedrading in uw huisje .
Zwakstroominstallatie.docx