Bestand Downloaden
Bouwvoorschrift - Voorschrift betreffende bouwen op de tuin
Bouwreglement_mei_2009_a5_v2.pdf
Brandveiligheid - Wat te doen om brand te beperken of te voorkomen en welke middelen u moet gebruiken
Brandveiligheid.docx
afd. reglement - statuten en reglementen zoals die gelden voor het park tot stand gekomen
tijdens ledenvergaderingen
huishoudelijk reglement 2014.pdf
Mutatie Verzekering -
mutatie verzekering.pdf
Oorsprong Groote Braak - Een stuk geschiedenis over het ontstaan van het Brettengebied
Oorsprong Groote Braak.pdf
Plattegrond - plattegrond van het park
plattegrond Tuinpark.pdf
Reglement - reglement via de bond tot stand gekomen
Reglementen_2009.pdf
Waterleiding afsluiten -
waterleiding_1.pdf
Aanleg zwakstroom - Handelt over het aanleggen van en de veiligheid van bedrading in uw huisje .
Zwakstroominstallatie.docx