Jaarkalender 2018*

15 februari            1ste deel tuinnota moet zijn betaald
24 februari            start zittingsschema (2 wekelijks)
15maart (circa)    water op de leidingen
24 maart              tuinwinkel elke zaterdag tussen 10.30-13.30 uur open
1 april                  winterslot eraf
7 april                  elke zaterdag van 13.00-14.00 uur huisvuil en groen inleveren.
15 april                Tuin plantschoon. Heggen gesnoeid
28 april               algemene ledenvergadering (voorjaar)
18 juli                  elke woensdag van 13.00-14.00 uur huisvuil en groen inleveren
01 juli                  2de deel van de (totale)tuinnota moet zijn betaald
15 augustus        sluitingsdatum voor aanvragen wintervergunning
29 augustus        laatste woensdag huisvuil en groen inleveren
28 oktober           laatste zaterdag laatste zaterdag huisvuil en groen inleveren
17 november       algemene ledenvergadering (najaar)
15 november (circa)water van de leidingen
*wijzigingen voorbehouden