infogrootebraak@gmail.com                                  Algemene informatie
 
 
voorzittergrootebraak@gmail.com                     Voorzitter

                      
secretarisgrootebraak@gmail.com                        Secretaris
          

btcgrootebraak@gmail.com                           Bouw en taxatiecommissie :  taxaties , bouwvoorschriften  huisje
    

wbcgrootebraak@gmail.com                          Werk en Beplantingscommissie: afspreken werkbeurten en tractorritten                                       

wcgrootebraak@gmail.com                           Watercommissie : vragen over meterstanden en waterleiding


tcgrootebraak@gmail.com                             Tuincommissie   : controles over de tuinen    


fin.admiegrootebraak@gmail.com                 Boekhouding  :   tuinnota's en betalingen 


groengrootebraak@gmail.com                           Verzekeringen       

                               
tuinoverdrachtgrootebraak@gmail.com       Tuinoverdracht