Voorzitter                       Ans van Veen  

                                                                       Vicevoorzitter              Cees Heuvel
       
                                                                                  Secretaris                      Maurice Rademaker        
 
                                                                             Penningmeester           Guus de la Rambelje    
 
                                                                       Bestuurslid                 Gijsbert Bianchi
                                                                                                                                                                                           
 

                        
                                                                          Bouw en Taxatie             Peter Eman    taxatie huisjes en bouwvoorschriften
 
                                                                          Gebouwenbeheer           Wim Boons                     
                                                 
                                                                          Nat
uur en Milieu             Anneke Janse
                                                                                                                               
                                                                         Tuincommissie                Bep Ruting     
 
                                                                         Tuinkrant                          Petra Slaats
                                 
                                                                         Tuinoverdrachten           Jan Cees  Boer     voor afspraken van overdrachten van tuinen
                                                     
                                                                         Verzekeringen                 Gijsbert Bianchi       voor verzekeringen  
                                                    
                                                                         Watercommissie             Piet Pasteuning       meterstanden en waterleiding  park 
       
                                                                         Werk en beplanting         Anneke Janse        voor tractor ritten en werkbeurten 

                                                                         Winkel                              Jan Albers