voorzittergrootebraak@gmail.com                   Voorzitter                   Ans van Veen  

 faciliteitengrootebraak@gmail.com                 Vicevoorzitter            Cees Heuvel
       
secretarisgrootebraak@gmail.com                    Secretaris                   Maurice Rademaker        
 
fin.admiegrootebraak@gmail.com                     Penningmeester         Guus de la Rambelje    

 groengrootebraak@gmail.com                       Bestuurslid                 Gijsbert Bianchi
                                                                                                                                
                                                                   Arbo                            ------------------           
                          
 btcgrootebraak@gmail.com                           Bouw en Taxatie          Peter Eman        vragen over taxatie huisjes en bouwvoorschriften
 
                                                                   Buffet                                
                                                 
                                                                   Evenementen               

                                                                   Natuur en Milieu           Anneke Janse

                                                                   Schoonmaak                ----------------------
                                                           
  tcgrootebraak@gmail.com                             Tuincommissie              Bep Ruting     
 
                                                                   Tuinkrant                        Petra Slaats
                                       
 tuinoverdrachtgrootebraak@gmail.com            Tuinoverdrachten         Jan Cees  Boer        voor afspraken van overdrachten van tuinen
 
 groengrootebraak@gmail.com                       Verzekeringen               Gijsbert Bianchi       voor verzekeringen  
                                                    
wcgrootebraak@gmail.com                            Watercommissie           Piet Pasteuning       meterstanden en waterleiding  park 
       
wbcgrootebraak@gmail.com                          Werk en beplanting        -------------------        voor tractor ritten en werkbeurten 

                                                                   Winkel                             Jan Albers