Wij zijn een vereniging en werken uitsluitend met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Derhalve kunt u niet verwachten dat de leden alle dagen te bereiken zijn en daarom kan het antwoord op uw vraag cq verzoek  enige tijd duren .
                                           Voor mailadressen zie hoofdpagina                                                                                                                                                                                                                                                        
                                           voorzitter                                                 Ans van Veen                         
                                           vicevoorzitter                                          Cees Heuvel
                                           secretaris                                                ----------------------
                                           penningmeester                                      Guus de la Rambelje      
                                           bestuurslid                                              Gijsbert Bianchi
                                                                                                                                

                                          Arbo                                                           ------------------                                            
                                          Bouw en Taxatie                                       Peter Eman
                                          Buffet                                                        Yvonne te Pas                                                        
                                          Evenementen                                            Clemens van Beek
                                          Natuur en Milieu                                        Anneke Janse
                                          Schoonmaak                                              ----------------------
                                          Tuincommissie                                          Bep Ruting
                                          Tuinkrant                                                   Petra Slaats
                                          Watercommissie                                        Piet Pasteuning
                                          Werk en beplanting                                    -------------------

                                          Winkel                                                        Jan Albers