Op deze pagina staan Links over het beleid in de toekomst voor wat betreft financiën en onderhoud van het park . De plannen zijn zorgvuldig  opgesteld maar onjuistheden kunnen zich altijd voordoen .
 
 
                                                                                  Afbeelding invoegen
 
                                        Meerjarenbegroting 2016 - 2026 Onderhoud DGB
       
                                        beleidsplan 2013 en verder
 
                                       Bomenbeheerplan de Groote Braak
 
                                        maaibeleid
                                  
                                       Inventarisatie communicatielijnen
 
                                       Organisatieschema tuinpark de Groote Braak