Richtlijnen 1 juni - vrijdag 22 mei 2020

Nieuwsbrief 12 Tuinpark de Groote Braak

Per1 juni zijn de richtlijnen i.v.m. het Coronavirus versoepeld ook voor de tuinparken. (zie berichten van de Bond van Volkstuinders in nieuwsbrief 11). Het winkeltje mag open, we kunnen weer beginnen met  het taxeren en verkopen van tuinhuisjes,  inschrijven op de wachtlijst  en het verrichten van de reguliere werkbeurten kan beginnen. Maar alles volgens de hieronder geschreven protocollen.

Werkbeurten.

Zaterdag 6 juni starten we met de werkbeurten. De eerste tuinen die volgens schema aan de beurt zijn, zijn de tuinen 241 t/m 320. We volgen de data die op uw werkbeurtkaart staan.

De donderdagen voor uw werkbeurt dient u  per mail wbcgrootebraak@gmail.com aan te geven op u komt!! (dus 6 juni werkbeurt vóór 4 juni melden dat u komt ) Heeft u zich niet aangemeld dan kan uw werkbeurt niet doorgaan.

Op de zaterdagen vanaf 6 juni kunnen er geen werkbeurten worden ingehaald.

Inhalen kan wel op de woensdagen. Maximaal 15 per keer. Dit moet vooraf worden aangevraagd via de mail wbcgrootebraak@gmail.com.

Eigen gereedschap gebruiken.

Werkbeurt: melden om 9.30 uur, verdelen werk 9.45 uur. Einde werkbeurt 12.30 uur. Geen pauze.

Werkkaarten worden nog niet afgetekend. Uiteraard worden de werkbeurten wel bij de WBC genoteerd.

Attentie

t/m 30 mei kunt u op de zaterdagen en woensdagen nog werkbeurten van de afgelopen periode inhalen. Opgeven via wbcgrootebraak@gmail.com.

Winkeltje

Openingstijd van 10.00 – 12.00 uur (nog aangepaste tijd)

Alleen per pin betalen.

1 klant mag de winkel zijn.

Altijd 1 ½ meter afstand houden, ook bij de uitgifte van de gasflessen.

Levertijdstip van zand en aarde wordt in winkeltje afgesproken.

Taxeren

Datum en tijdstip worden u per mail bericht.

U dient uw afspraak te bevestigen via btcgrootebraak@gmail.comof whatsapp 0620521375. (ontvangt de BTC geen bevestiging dan wordt er niet getaxeerd op die dag)

Schuur en gaskist moeten geopend zijn voor de BTC komt.

Tijdens de taxatie van het huisje  vragen wij u om buiten te wachten.

Ook op uw tuin dient de 1 ½ meter afstand in acht te worden houden.

Uw tuin wordt  op een ander tijdstip door de tuincommissie getaxeerd. Hierbij hoeft u niet aanwezig te zijn.

U krijgt het taxatie rapport ter goedkeuring toegestuurt

Bezichtiging tuin en huisjes.

De verkoop gaat volgens de bekende procedure. Per mail worden de huisjes die te koop staan aan de aspiranten gemeld. Zij geven aan voor welke huisjes belangstelling is.

Met de verkoper en koper worden afspraken voor bezichtiging gemaakt (dit plan moet nog nader worden uitgewerkt)

Belangrijk hierbij is dat 2 personen per keer de tuin mogen betreden.

Verder blijft de verkoopprocedure zoals voorheen

Tuin overdracht.

De verkoper en koper worden niet tegelijkertijd uitgenodigd.

De papieren die  wij voor de overdracht van de koper nodig hebben, moeten vooraf worden toegestuurd.  Bij de overdracht kan alleen de huurder van de tuin/koper van het huisje  en het ingeschreven partner lid aanwezig zijn.

Inschrijven op de wachtlijst

Aspiranten van de BvV dienen zich per mail (infogrootebraak@gmail.com) aan te melden. Zij krijgen daarna een persoonlijke uitnodiging om een informatieavond bij te wonen (10 per keer en alleen de aspirant mag aanwezig zijn)

Op deze uitnodiging staan de richtlijnen voor deze bijeenkomst vermeld.

Deze wijze van aanmelden maken wij op de website bekend.

Belangrijk

Mochten de maatregelen van de regering of de Bond van Volkstuinders weer aangescherpt worden dan brengen wij u daar uiteraard direct van op de hoogte.

 

 

 


Terug naar de vorige pagina >