Op deze pagina staan Links over het beleid in de toekomst voor wat betreft financiën en onderhoud van het park . De plannen zijn zorgvuldig  opgesteld maar onjuistheden kunnen zich altijd voordoen . Over natuurlijk-tuinieren zijn ook enkele Links geplaatst .
 
 
                                 
 
                                       Meerjarenbegroting 2016 - 2026 Onderhoud DGB             2018 Slotenbeleid instructie
       
                                       beleidsplan 2013 en verder                                         Water in de tuin-natuurlijke oevers
 
                                       Beleidsplan Volkstuinparken conceptversie                    Zelf compost maken
 
                                       Bomenbeheerplan de Groote Braak                              Kundig snoeien in de tuin inleiding
 
                                       maaibeleid                                                             Fenologische kalender
                                  
                                       Inventarisatie communicatielijnen                                 Bestrijding Japanse duizendknoop 
 
                                       Organisatieschema tuinpark de Groote Braak                   Snoeien van heesters