Opzegging en verkoop
 
       U kunt onderstaande tekst hier downloaden  wijze van opzegging tuin en verkoop tuinhuis
 
       De opzegging hier downloaden :  Opzegging lidmaatschap Groote Braak. 

1.    Het tuinlid  zegt het lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders op door een formulier van
       internet te halen formulier of komt in de bestuurskamer het formulier halen.
       LET OP : alleen de officiële  huurder van de tuin kan opzeggen! Deze huurder kan alleen  
       als aanspreekpunt iemand machtigen.

2.    Het formulier inzenden naar Medewerker Verkoop Tuinhuisjes (MVT)
       mailadres  verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com  of afgeven in de bestuurskamer.

3.    De Bond van Volkstuinders stuurt een bevestiging dat het lidmaatschap is opgezegd.

4.    De medewerker  verkoop tuinhuisjes  bericht de tuinder over de verdere richtlijnen rond
       de verkoop van het huisje en opzegging tuin
    
        Schouw

1.    Afspraak . Van de MVT ontvangt u een afspraak voor de schouw van uw tuin en tuinhuis.
       Tijdens deze schouw wordt vastgesteld of tuin en huisje voldoen aan de statuten en
       reglementen en de bouwvoorschriften van de BvV en het huishoudelijk reglement van het tuinpark.

2.    Uitslag. Na de schouw ontvangt u een formulier waarop de bevindingen zijn verwerkt en
       heeft u gelegenheid aandachtspunten te herstellen.

        Taxatie. mailadres btcgrootebraak@gmail.com

1.    Afspraak. Als de schouw (evt. aandachtspunten in de schouw zijn hersteld) in orde is kunt u een afspraak maken met de BTC
       ( Bouwen Taxatiecom.) voor de taxatie van het huisje via btcgrootebraak@gmail.com of op een van de zittingsdagen langskomen voor  
       het maken van een afspraak.

2.     U ontvangt van de BTC een afspraak en een formulier waarop u kunt aangeven wat u voor uw inboedel vraagt (per item aangegeven)
        Deze moet tijdens de taxatie worden meegegeven aan de BTC voor publicatie aan de aspirant kopers.
 
3.    Het taxeren

        Op de dag van de taxatie wordt uw huisje door de BTC getaxeerd voor de verkoop .
       ( LET OP : dit is niet de verzekerde herbouwwaarde ).
 
        - Uw tuin wordt  door de Tuincommissie getaxeerd.
        - Er wordt een foto van uw huisje voor publicatie aan de aspiranten gemaakt.
        - Het formulier met de inboedel wordt ook voor publicatie meegenomen.

LET OP: is een van de aandachtspunten genoemd in de schouw niet in orde of vindt de BTC of Tuincommissie punten die nog niet in     orde zijn, dan gaat de taxatie niet door en wordt een nieuwe datum afgesproken.
        
4.    Uitslag

Dezelfde dag (tijdstip wordt met u afgesproken) kunt u bij de BTC het taxatierapport komen inzien en tekenen als u akkoord gaat. Als u   niet akkoord gaat moet u binnen 14 dagen bij de Bond van Volkstuinders een hertaxatie aanvragen. De BTC geeft u hierover informatie mee. Kosten zijn € 50,00. Deze taxatie is bindend.  Dit moet binnen 14 dagen zijn aangevraagd. Is dit niet gebeurd dan betekent dit dat u de taxatie alsnog goedkeurt. (zie statuten en reglementen van de Bond, Tuinreglement. Artikel 4, punt 4)

        De verkoop  mailadres: verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com

1.    De MVT stuurt een mail naar alle aspirant kopers waarin alle tuinhuisjes staan die verkocht kunnen
        worden en dat ze zonder tegenbericht akkoord gaan met het doorgeven van hun telefoonnummer aan de verkoper.
        Bij de mail zitten het taxatierapport, foto van het tuinhuis, de inboedellijst en de plattegrond van het park.
        Binnen een week moet per mail de interesse voor welk tuinhuisje interesse is, worden aangegeven.

2.    De verkopers krijgen een mail waarin de kijkdag al wordt aangekondigd en het verzoek dat ze aanwezig zullen
        zijn op de kijkdag tussen 10 en 13 uur en dat ze zonder tegenbericht akkoord gaan met het doorgeven van hun
        telefoonnummer aan de asp. koper. Verkoper moet bevestigen aanwezig te zijn op de kijkdag.

3.    Na een week stuurt de MVT een mail waarin de uitnodiging en voorwaarden voor de kijkdag staan naar de
        aspirant kopers die interesse hebben getoond. Hierin wordt ook aangegeven dat als de aspirant in aanmerking komt
        voor aankoop en dit daarna afzegt, er een boete gegeven zal worden van € 100,= en doet de aspirant dit nog een keer,
        dan zal de aspirant van de wachtlijst worden verwijderd.

4.    Binnen een week na de kijkdag moeten de aspiranten aangeven welke tuinhuisje ze willen kopen. Maximaal vier voorkeuren aangeven.
        Per tuinhuis wordt bepaald wie het langst op de wachtlijst staat en die krijgt bericht dat het tuinhuisje van hem/haar is.

5.    De verkoper krijgt ook bericht dat het tuinhuis verkocht is en wie de koper is.

        De Overdracht.  Mailadres:  tuinoverdrachtgrootebraak@gmail.com 

1.    De MOT (Medewerker Overdracht Tuinhuis) belt de kopers om een afspraak te plannen.

2.    De MOT stuurt de verkoper en koper  een bericht waarin de datum van overdracht, het verloop van de overdracht,
        de voorwaarden zoals door de Bond van Volkstuinders is opgesteld beschreven staat en welke acties moeten worden ondernomen.

3.    De koper dient het aankoopbedrag voor de overdracht over te maken op de rekening van het tuinpark.

4.    De koper en verkoper maken onderling een afspraak over het bedrag van de inboedel wat de koper
       direct aan de verkoper over maakt.

5.    In de week voor de overdracht levert de verkoper op afspraak zijn bescheiden in:
        de sleutels/tags, watermeterstand, alarmroutemap en werkbeurtenkaart.

6.    Op het moment van de overdracht (meestal op een vrijdagavond) komt de koper naar het tuinpark om de papieren behorend
       bij de overdracht te tekenen en laat de aangegeven bescheiden zien, zoals legitimatie en uittreksel bevolkingsregister
       en neemt de sleutels/tags, alarmroutemap en werkbeurtenkaart in ontvangst.

Datum  25.2.2021 Tikfouten voorbehouden en er kunnen geen rechten worden ontleend