Onderstaande bedragen zijn niet gegarandeerd en kunnen zijn gewijzigd door de leden tijdens de Ledenvergadering .
                                                              Leveranciers kunnen ook tussentijds de prijzen wijzigen 
 
 
            De nota wordt door de Bond van Volkstuinders naar de leden toegezonden en zij innen ook de bedragen
          Tevens  worden openstaande boeten ook door de Bond geïnd
 1.  Contributie Bond van Volkstuinders
 2.  Tuinhuur per vierkante meter
 3.  Tuinhuur  gemeenschappelijk 
 4.  Waterverbruik per kubieke meter
 5.  Afvalverwerking  
 6.  Bijdrage groot onderhoud  
 7.  Bijdrage algemeen waterverbruik
 8.  Verenigingsbijdrage
 9. Opstalverzekering  AON
 10. Verzekeringspremie algemeen  
 11. Onroerend zaakbelasting 
 12. Gas per fles 
 13. Statiegeld 

 
 1. €  85,00
 2. €    0,48
 3. €  73,00
 4. €    2,52
 5. €  40,00
 6. €115,00
 7. €  12,00
 8. €134,60
 9. €  85,06
 10. €  15,00
 11. €    3,40 
 12. €  25,00
 13. €  25,00