Jaarkalender 2018*

15 februari            1ste deel tuinnota moet zijn betaald
24 februari             start zittingsschema (2 wekelijks)
15maart (circa)     water op de leidingen
24 maart                tuinwinkel elke zaterdag tussen 10.30-13.30 uur open
1 april                    winterslot eraf
7 april                    elke zaterdag van 13.00-14.00 uur huisvuil en groen inleveren.
15 april                  Tuin plantschoon. Heggen gesnoeid
28 april                  algemene ledenvergadering (voorjaar)
18 juli                     elke woensdag van 13.00-14.00 uur huisvuil en groen inleveren
01 juli                     2de deel van de (totale)tuinnota moet zijn betaald
15 augustus           sluitingsdatum voor aanvragen wintervergunning
29 augustus           laatste woensdag huisvuil en groen inleveren
28 oktober             laatste zaterdag laatste zaterdag huisvuil en groen inleveren
17 november         algemene ledenvergadering (najaar)
15 november (circa)water van de leidingen
*wijzigingen voorbehouden