perscontainer voor huishoudelijk afval

                                 Tussen 7 april en 31 oktober op zaterdag van 13.00 - 14.00 u 
                                                                  
                                                                  
  •                 Huisafval in afvalzakken afleveren .
  •                Plastic apart inleveren s.v.p
  •                Groenafval niet in de perscontainer
  •                Compost- afval op de aanhangers.
  •                Takken niet dikker dan 5 cm worden gehakseld ( 1 kar per keer ! )
  •                Stronken en niet te composteren groen bv coniferen in de container