Verzekering

        Voor spoedeisende zaken bel Zicht verzekeringen 088-0209303

In geval van glasschade handelt u zoals hieronder omschreven. Tegen glasbreuk is verzekerd alle glas dat dient tot licht doorlating. Hieronder vallen zowel enkele- als dubbelglas, plat en glas in windschermen. Uitgesloten is schade veroorzaakt door verbouwing of verzakking van het gebouw, door of gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van het glas, door verandering van lijsten of gebrek aan onderhoud daarvan. 

Tevens is niet verzekerd geëtst, gebogen, gebrandschilderd of geslepen en/of op andere wijze versierd glas. Bij geval van inbraak altijd aangifte doen.
 
Wanneer u glasschade heeft en u bent bij de collectieve verzekering verzekerd dan volgt u de volgende procedure:
Rechtstreeks melden aan Glasherstel telefoon  0229-283362

De firma Glasherstel komt dit repareren en handelt dit rechtstreeks  af met de verzekering. Declaraties op andere wijze worden niet geaccepteerd. 
  
Bij schade door inbraak - brand -storm : Dien een schadeaangifteformulier in bij het bestuur zie hier onder . 
 
    bondvanvolkstuinders-schadeformulier