Afval
 
Tussen 1 april en 31 oktober op zaterdag van 13.00 - 14.00 u
  • Huisafval in afvalzakken afleveren
  • Groenafval niet in de perscontainer
  • Compost- afval naar de compostplaats brengen
  • Hakselen vanaf 27 februari op de 2de zaterdag van de maand, op de hakselplaats aan de Turflaan hoek Moerasring (12-14u)
  • Lange takken, coniferen en stammen kunnen worden gehakseld.
 
Afbeelding invoegen  
 Perscontainer voor huishoudelijk afval