Beleid Groote Braak
 
Op deze pagina staan Links over het beleid in de toekomst voor wat betreft financiën en onderhoud van het park. De plannen zijn zorgvuldig  opgesteld maar onjuistheden kunnen zich altijd voordoen. Over natuurlijk-tuinieren zijn ook enkele Links geplaatst.

 Meerjarenbegroting 2016 - 2026 Onderhoud DGB  Kundig snoeien in de tuin inleiding
 2018 Slotenbeleid instructie  Fenologische kalender
 Snoeien van heesters
 Water in de tuin-natuurlijke oevers  Inventarisatie communicatielijnen
 Beleidsplan Volkstuinparken conceptversie  Bestrijding Japanse duizendknoop 
 Zelf compost maken  Organisatieschema tuinpark de Groote Braak