Alles wat je moet weten op een rijtje

Inschrijven bij De Bond van Volkstuinders
Inschrijven bij De Groote Braak
Hoe kom je aan een tuin
De kosten

 

Inschrijven bij de Bond van Volkstuinders

Voordat je je kunt aanmelden bij een volkstuinpark en een tuin kunt krijgen, moet je je eerst inschrijven als aspirant-lid van de bond van volkstuinders. Dit kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Je moet daarnaast in Nederland wonen en een vaste woonplaats hebben om je in te kunnen schrijven als lid. 

Voor iedereen die zich (na 12 juni 2021) inschrijft bij de bond van volkstuinders geldt dat zij bij toewijzing van een tuin moeten wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Diemen of in Badhoevedorp postcode 1171. Je kunt je dus wel inschrijven als je buiten deze gebieden woont maar dat heeft alleen zin wanneer je ook van plan bent om later naar Amsterdam of de andere genoemde gemeenten te verhuizen. Woon je bij inschrijving in deze gemeenten en verhuis ergens anders naar toe, dan kom je op dat moment niet meer in aanmerking voor toewijzing van een tuin.

Na invullen van het inschrijfformulier en betalen van de verschuldigde contributie (€ 42,15 voor het jaar 2023) ontvang je eerst een bericht van ontvangst. Binnen enkele werkdagen ontvang je de bevestiging van inschrijving met daarin het lidmaatschapsnummer van de bond van volkstuinders. Met deze bevestiging van inschrijving kun je je aanmelden bij de tuinparken van je keuze. Na inschrijving bij de bond van volkstuinders ontvang je ieder jaar in januari een factuur voor de jaarlijkse contributie. De factuur wordt per email verstuurd.

Het inschrijfformulier staat op de website van de Bond van Volkstuinders.

Als aspirant-lid ontvang je het verenigingsblad De Vroegop en het tijdschrift De Tuinliefhebber van de landelijke volkstuinorganisatie AVVN.

 

Inschrijven op tuinpark De Groote Braak

Met het bewijs van inschrijving van de bond van volkstuinders, kun je je vervolgens aanmelden voor een informatiebijeenkomst op ons tuinpark. Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst kun je je inschrijven op onze wachtlijst. Je betaalt daarvoor € 30,00 eenmalige inschrijfkosten. (na afloop van de bijeenkomst, alleen pinnen)

De informatiebijeenkomsten vinden plaats tussen 1 april en 1 november, de data worden vermeld op de website.

 

Hoe kom je aan een tuin?

Wanneer je bent ingeschreven op de wachtlijst van ons tuinpark, kun je reageren op de tuinen die vrijkomen op dat park. Alle aspirant leden op de wachtlijst ontvangen per mail de waardebepalingen, een foto, de inboedellijst en een plattegrond van het park van vrijgekomen tuinen. Binnen een week moet de interesse per tuin worden aangegeven per mail.

Aan de aspirant leden die gereageerd hebben wordt de eerstvolgende datum voor de kijkdag gemaild. De verkopers zijn die dag op de tuin aanwezig.

Binnen een week na de kijkdag kunnen de aspiranten aangeven welke tuinhuisjes ze zouden willen kopen (max. vier per aspirant.)

Per tuinhuis wordt bepaald wie het langst op de wachtlijst staat en die krijgt bericht dat het tuinhuis aan hem of haar verkocht wordt. Als de aspirant daarna afziet van de koop wordt € 100,00 in rekening gebracht.

Na betaling van het aankoopbedrag aan de Bond va Volkstuinders wordt een datum voor de overdracht gepland.

 

Toewijzing volgens rangnummer wachtlijst

Uitzonderingen daargelaten, worden tuinen toegewezen volgens rangnummer op de wachtlijst. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft wanneer er een tuin wordt aangeboden. De wachtlijst (op lidnummer i.v.m. de privacy) ligt ter inzage bij het bestuur. Je plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijving bij De Groote Braak; niet door de datum van inschrijving bij de bond. 

 

De prijs voor een tuin en tuinhuis

De prijs voor het huisje en tuinbeplanting wordt vastgesteld door de waardebepalingscommissie van het tuinpark volgens een door de leden vastgestelde ‘puntentoekenning’. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat je van tevoren kunt inzien. Deze worden aan alle aspirant tuinders toegestuurd.

De waarde van tuin en tuinhuis wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld.  De waardebepaling is  GEEN bouwkundige beoordeling. Wil je dat wel? Dan moet je als toekomstig tuinder de bouwkundige staat zelf onderzoeken door b.v. een bouwkundig expert hiervoor in te schakelen.

Een tuinhuis is geen investerings- of beleggingsobject. Wij zijn een tuinvereniging, geen recreatiepark. Dit betekent dat voor alle te waarderen onderdelen (zowel voor de opstallen als de beplanting in de tuin) maximum bedragen zijn vastgesteld.

 

Inboedel

Alles wat niet ‘spijker- en nagelvast’ zit aan tuinhuis of schuurtje hoort bij de inboedel o.a. meubilair, gereedschap, geiser, kachel, gereedschap. De inboedel wordt niet meegenomen in de prijs van een waardebepaling.
De vertrekkende tuinder is vrij om de inboedel al dan niet aan te bieden, de nieuwe tuinder is vrij om dit al dan niet te accepteren. Al dan niet overnemen van de inboedel heeft geen enkele consequentie voor de toewijzing van de tuin.

 

Onderhandse verkoop tussen tuinders is niet toegestaan

Alle tuinoverdrachten lopen via het bestuur van het tuinpark. Onderhandse (vrije) verkoop tussen vertrekkende en komende tuinders is niet toegestaan.

 

Wat kost een tuin ongeveer per jaar?

Wanneer je eenmaal een tuin hebt, hou dan rekening met de jaarlijkse tuinlasten; dit bedrag is mede afhankelijk van de grootte van je tuinperceel en het soort tuin dat je hebt.  Voor het huren van een tuin op ons park waar overnacht mag worden tussen 1 april en 1 november (huisjes van maximaal 28 m2, oppervlakte tuinen gemiddeld 300 m2) ben je jaarlijks ongeveer € 800-850 kwijt.

In het jaarlijkse bedrag zit de contributie aan de bond van volkstuinders, de gebruikskosten voor je eigen tuin en voor gemeenschappelijke grond, watergeld, afvalverwerking, gemeentelijke belastingen, vaak de verzekeringspremie van het tuinhuis, schuurtje e.d., elektra voor clubgebouw, onderhoudskosten van gebouwen en gemeenschappelijk groen en vaak een bijdrage voor verenigingsactiviteiten.

Hou er verder rekening mee dat in de jaren 2022-2026 de grondhuur voor de Amsterdamse tuinparken stapsgewijs met gemiddeld tot € 150 wordt verhoogd; ook dit is afhankelijk van de grootte van het perceel van je tuin.

Naast bovengenoemde kosten moet iedere tuinder acht werkbeurten van drie uur  in het algemeen groen verrichten.

 

 

29 maart 2023