Opzegging en verkoop
  
De opzegging hier downloaden Opzegging lidmaatschap Groote Braak 

1.    Het tuinlid zegt het lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders op door   een formulier van internet te halen formulier of komt in de bestuurskamer het formulier halen.
 
LET OP : alleen de officiĆ«le  huurder van de tuin kan opzeggen! Deze huurder kan alleen als aanspreekpunt iemand machtigen.

2.    Het formulier inzenden naar Medewerker Verkoop Tuinhuisjes (MVT)
mailadres verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com  of afgeven in de bestuurskamer.

3.    De Bond van Volkstuinders stuurt een bevestiging dat het lidmaatschap is opgezegd.

4.    De medewerker  verkoop tuinhuisjes  bericht de tuinder over de verdere richtlijnen rond de verkoop van het huisje en opzegging tuin
    
Schouw

1.    Afspraak . Van de MVT ontvangt u een afspraak voor de schouw van uw tuin en tuinhuis. Tijdens deze schouw wordt vastgesteld of tuin en huisje voldoen aan de statuten en reglementen en de bouwvoorschriften van de BvV en het huishoudelijk reglement van het tuinpark.

2.    Uitslag. Na de schouw ontvangt u een formulier waarop de bevindingen zijn verwerkt en heeft u gelegenheid aandachtspunten te herstellen.

Waardebepaling .  

1.    Afspraak. Als de schouw (evt. aandachtspunten in de schouw zijn hersteld) in orde is kunt u een afspraak maken met de Bouwcommissie voor de Waardebepaling van het huisje via  mailadres Bouwcommissiegrootebraak@gmail.com                                           of op een van de zittingsdagen langskomen voor het maken van een afspraak.

2.     U ontvangt van de Bouwcommissie een afspraak en een formulier waarop u kunt aangeven wat u voor uw inboedel vraagt (per item aangegeven) Deze moet tijdens de Waardebepaling worden meegegeven aan de Bouwcommissie voor publicatie aan de aspirant kopers.
 
3.   De Waardebepaling

Op de dag van de Waardebepaling wordt uw huisje door de Bouwcommissie gewaardeerd voor de verkoop.
( LET OP : dit is niet de verzekerde herbouwwaarde).

        - Uw tuin wordt  door de Tuincommissie geschouwd.
        - Er wordt een foto van uw huisje voor publicatie aan de aspiranten                     gemaakt.
        - Het formulier met de inboedel wordt ook voor publicatie meegenomen.

LET OP: is een van de aandachtspunten genoemd in de schouw niet in orde of vindt de Bouwcommissie of Tuincommissie punten die nog niet in orde zijn, dan gaat de Waardebepaling niet door en wordt een nieuwe datum afgesproken.
        
4.    Uitslag

Dezelfde dag (tijdstip wordt met u afgesproken) kunt u bij de Bouwcommissie het Waarderingsrapport komen inzien en tekenen als u akkoord gaat. Als u   niet akkoord gaat moet u binnen 14 dagen bij de Bond van Volkstuinders een herwaardering aanvragen. De Bouwcommissie geeft u hierover informatie mee.
 
Kosten zijn € 50,00. Deze Waardebepaling is bindend.  Dit moet binnen 14 dagen zijn aangevraagd. Is dit niet gebeurd dan betekent dit dat u de taxatie alsnog goedkeurt. (zie statuten en reglementen van de Bond, Tuinreglement. Artikel 4, punt 4)

De verkoop  mailadres: verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com

1.    De MVT stuurt een mail naar alle aspirant kopers waarin alle tuinhuisjes staan die verkocht kunnen worden en dat ze zonder tegenbericht akkoord gaan met het doorgeven van hun telefoonnummer aan de verkoper.

Bij de mail zitten het waarderingsrapport, foto van het tuinhuis, de inboedellijst en de plattegrond van het park. Binnen een week moet per mail de interesse voor welk tuinhuisje interesse is, worden aangegeven.

2.    De verkopers krijgen een mail waarin de kijkdag al wordt aangekondigd en het verzoek dat ze aanwezig zullen zijn op de kijkdag tussen 10 en 13 uur en dat ze zonder tegenbericht akkoord gaan met het doorgeven van hun
telefoonnummer aan de asp. koper. Verkoper moet bevestigen aanwezig te zijn op de kijkdag.

3.    Na een week stuurt de MVT een mail waarin de uitnodiging en voorwaarden voor de kijkdag staan naar de aspirant kopers die interesse hebben getoond. Hierin wordt ook aangegeven dat als de aspirant in aanmerking komt voor aankoop en dit daarna afzegt, er een boete gegeven zal worden van € 100,= en doet de aspirant dit nog een keer, dan zal de aspirant van de wachtlijst worden verwijderd.

4.    Binnen een week na de kijkdag moeten de aspiranten aangeven welke tuinhuisje ze willen kopen. Maximaal vier voorkeuren aangeven. Per tuinhuis wordt bepaald wie het langst op de wachtlijst staat en die krijgt bericht dat het tuinhuisje van hem/haar is.
 Afzegging na toewijzing:

1ste keer afzegging nadat u verklaard heeft in aanmerking te willen komen voor een tuin/huisje en het huisje is aan u toegewezen:

onkostenvergoeding € 100,00.

 Gebeurt dit een 2de keer:

verwijdering van de wachtlijst.

 
 
5.    De verkoper krijgt ook bericht dat het tuinhuis verkocht is en wie de koper is.

De Overdracht.  Mailadres:  tuinoverdrachtgrootebraak@gmail.com 

1.    De MOT (Medewerker Overdracht Tuinhuis) belt de kopers om een afspraak te plannen.

2.    De MOT stuurt de verkoper en koper  een bericht waarin de datum van overdracht, het verloop van de overdracht, de voorwaarden zoals door de Bond van Volkstuinders is opgesteld beschreven staat en welke acties moeten worden ondernomen.

3.    De koper dient het aankoopbedrag voor de overdracht over te maken op de rekening van het tuinpark.

4.    De koper en verkoper maken onderling een afspraak over het bedrag van de inboedel wat de koper direct aan de verkoper over maakt.

5.    In de week voor de overdracht levert de verkoper op afspraak zijn bescheiden in: de sleutels/tags, watermeterstand, alarmroutemap en werkbeurtenkaart.

6.    Op het moment van de overdracht (meestal op een vrijdagavond) komt de koper naar het tuinpark om de papieren behorend bij de overdracht te tekenen en laat de aangegeven bescheiden zien, zoals legitimatie en uittreksel bevolkingsregister en neemt de sleutels/tags, alarmroutemap en werkbeurtenkaart in ontvangst.

Datum  23 04 2022
Tikfouten voorbehouden en er kunnen geen rechten worden ontleend