Verzekeringen

Hoe weet je wat verzekerd is?
Aanpassen verzekeringsbedragen bij opstallen
Taxatie herbouwwaarde
Omgevallen bomen
Herbouwen van opstallen
Zonnepanelen
Schadeformulier
Glasschade

 

Hoe weet je wat verzekerd is?

Op nota voor de jaarlasten staat aan de linkerkant van de nota: verzekerde opstal, verzekerde inboedel, verzekerde inbraak, met daarachter de bedragen van die verzekering. Staan deze bedragen er niet dan is er bij de bond van volkstuinders nooit een aanmelding voor verzekering ontvangen. Dat kan betekenen dat je zelf een verzekering hebt afgesloten, maar ook dat er helemaal geen verzekering is. Wil je alsnog meedoen met de verzekering van de Bond van Volkstuinders, neem dan contact op met het bondskantoor.

Het bedrag bij ‘Verzekerde opstal’ is het bedrag van de herbouwwaarde van de opstallen (huisje, schuurtje, eventuele kas) na een storm of brand.

Het bedrag bij ‘Verzekerde inboedel’ is de verzekerde waarde van je inboedel na storm of brand. Wanneer de zonnepanelen zijn meeverzekerd staat er een vinkje aan op de nota, maar het bedrag van de verzekerde zonnepanelen is hier (nog) niet zichtbaar. Dit bedrag kun je eventueel navragen op het bondskantoor.

Het bedrag bij ‘Verzekerde inbraak’ is de verzekerde waarde op het moment dat er wordt ingebroken. Hieraan is een maximum gesteld van  €7.500. Zowel gestolen spullen als inbraakschade vallen hieronder.

Andere schades, zoals waterschade door een gesprongen waterleiding of kapotte ruiten door vandalisme, zijn dus niet verzekerd.

Het eigen risico per incident is € 150, behalve bij stormschade, dan is het 2 promille van de verzekerde waarde met een minimum van € 225 en een maximum van € 450. Gezien de waarde van de opstallen op een volkstuin zal dit risico meestal niet meer dan € 225 zijn.

 

Aanpassen verzekeringsbedragen bij opstallen

Ben je van mening dat de bedragen inmiddels verouderd zijn omdat je b.v. een geheel nieuw huisje hebt gebouwd, een kas hebt aangeschaft of wanneer je je huisje zo hebt opgeknapt dat de herbouwwaarde daarvan hoger is geworden, dan kun je dit doorgeven aan het bondskantoor en dan wordt de herbouwwaarde en de premie daarvoor aangepast. 

Tip: neem altijd foto's van de nieuwe situatie; je kunt deze uploaden via Mijn Tuin.

Omdat onze verzekering een zogenaamde open polis betreft, kun je nieuwe bedragen doorgeven zonder dat een nieuwe taxatie nodig is. Bij een open polis zal de verzekeraar, op het moment dat er iets gebeurt beoordelen of de opgegeven herbouwwaarde ook de daadwerkelijke herbouwwaarde is. Wel is mogelijk dat de verzekeraar, zeker wanneer er een hoge waarde wordt doorgegeven, verzoekt om een taxatierapport.

 

Taxatie herbouwwaarde

Wil je liever niet wachten op de beoordeling van de verzekeraar maar van tevoren de nieuwe herbouwwaarde al vastleggen, dan kun je daarvoor een beëdigd taxateur inschakelen. In het verleden regelde de Bond dit met grote korting voor alle verzekerde tuinen, maar deze korting hebben we helaas niet meer kunnen afspreken. Je kunt nog wel via de Bond een taxateur inschakelen (375 euro ex BTW – bedrag 2021) of je kunt zelf een taxateur benaderen. Zorg in ieder geval dat na taxatie het rapport aan het bondskantoor wordt gestuurd of dat je dit zelf uploadt in Mijn Tuin.

 

Omgevallen bomen

Wanneer een boom door een storm op je huisje valt is deze schade verzekerd door de opstalverzekering. Daarbij is ook het optillen en wegzagen van de boom verzekerd, maar het afvoeren niet. Let op! Wanneer een boom uit een andere tuin op jouw tuinhuisje valt betekent dat niet dat de buurman-buurvrouw automatisch aansprakelijk is voor de schade aan het tuinhuisje; je zult dan je eigen verzekering moeten aanspreken.

 

Herbouwen van opstallen

Zoals gezegd: de opstallen zijn verzekerd tegen herbouwwaarde. Dit bedrag krijg je dan ook alleen uitgekeerd wanneer je daadwerkelijk het getroffen bouwsel weer opnieuw opbouwt.

 

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn zomer en winter verzekerd. Je hoeft ze dus niet van het dak te halen wanneer het tuinseizoen voorbij is. Wel moeten de zonnepanelen het hele jaar door stevig bevestigd zijn aan het dak, volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier. Je kunt ervoor kiezen om je zonnepanelen te verzekeren tegen brand, storm en inbraak. Dan is het belangrijk dat je de waarde van de zonnepanelen optelt bij het verzekerd bedrag van het tuinhuis én bij het verzekerd bedrag van het inbraakrisico.

 

Schadeformulier

Heb je schade, vul het schadeformulier in en laat het ondertekenen door het bestuur van De Groote Braak. Het bestuur zorgt dat het formulier, via de Bond, bij de verzekeraar terecht komt. Tuinders die Mijn Tuin gebruiken kunnen het formulier ook online indienen. Het schadeformulier wordt dan digitaal naar het De Groote Braak gestuurd en digitaal ondertekend.
Het formulier dien je in met foto’s en andere bewijsstukken.

Zorg dat je bij inbraak altijd aangifte doet bij de politie.

 

Glasschade

Glasschade aan het tuinhuis en de schuur is gratis meeverzekerd. Wanneer er uitsluitend glasschade is bel je Service Glasherstel: 0229-283362. Service Glasherstel repareert de glasschade en dient de rekening in bij de verzekering. Bij glasschade geldt ook een eigen risico van €150.

Polisvoorwaarden

Zicht polisvoorwaarden collectief tuinhuizen 2022

 
 
 
29 maart 2023