Wat je verder moet weten voor je aan een tuin begint

De tuin
Werkbeurten
Bouwen en verbouwen
Biologische producten
Nutsvoorzieningen
Voertuigen
Overnachten

 

Uitstraling tuin

Je bent te allen tijde verplicht je tuin correct te onderhouden volgens de daarvoor vastgestelde regels (vermeld in de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders en het huishoudelijk reglement van het tuinpark. In deze regels staan bepalingen opgenomen over o.a. het bijhouden van paden (halfbreed) en sloten (halfbreed) grenzend aan jouw tuin. Tevens zijn regels gesteld aan hoogte en breedte van tuinafscheidingen. Hoogte voorzijde tuin 125 cm en de zijkanten met de buurtuinen 180 cm.

 

Onderhoud van de tuin

Je dient je te realiseren dat een tuin met een oppervlakte van rond de 300 m2 een behoorlijke hoeveelheid werk met zich meebrengt. Veel nieuwe aspirant-tuinleden verkijken zich hierop, wat later tot grote teleurstellingen kan leiden. Neem van ons aan: onderhoudsarme tuinen willen we niet en bestaan niet!

 

Werkbeurten

Ieder tuinlid verplicht zich tot het verrichten van minimaal acht werkbeurten per jaar per tuin. Deze werkbeurten dienen volgens een vastgesteld schema te worden uitgevoerd op zaterdagen van 10.00 tot 12.30 uur.(om 9.30 uur melden). Je ontvangt hiervoor een werkkaart van de Werk-, en Beplantings Commissie die deze na iedere gedane werkbeurt afstempelt. Incidenteel (en na afspraak met het WBC) is het mogelijk om van de vastgestelde data af te wijken. (Indien het voor u onmogelijk is op zaterdag tuinbeurten te verrichten, kunt u na maken van een afspraak op woensdag komen)

 

Bouwen en verbouwen

Voor alle bouwactiviteiten, zowel nieuwbouw als verbouw, moet vooraf toestemming worden verleend door de bouwcommissie. Zij kunnen ook advies geven en zijn goed op de hoogte van wat mag en kan.

 

Biologische producten

Op de tuin en in de tuinhuisjes mogen alleen biologische producten worden gebruikt. Dit geldt voor alle producten. Voor beelden zijn: schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen en mest.

 

Septictanks

De tuinen op ons park zijn niet aangesloten op de riolering. De verwerking van afvalwater geschiedt door middel van septictanks en stapelputten, welke werken door een biologisch evenwicht in deze tanks. Raakt dit evenwicht verstoord (bijvoorbeeld door gebruik van chemische middelen en medicijnen) dan zal de werking van de septictank verminderen of zelfs stoppen. In een dergelijk geval dient u de septictank leeg te scheppen. Dit is een onplezierige klus. Voor verwerking van de opgeschepte inhoud dient u zelf te zorgen. Op het tuinpark mogen alleen ecologische producten worden gebruikt. Dit om het biologisch evenwicht van de tank in evenwicht te houden en het afval water niet te verontreinigen. Deze producten zijn in het tuinwinkeltje te koop.

 

Electra en gas

De tuinen op het park zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel van onze huisjes zijn daarom voorzien van zonnepanelen, verbonden aan accu’s.

Gasapparaten op ons park werken op propaangas, opgeslagen in flessen. Gas is verkrijgbaar in onze winkel.

 

Aggregaat

Het gebruik van een aggregaat is op het tuinpark toegestaan op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur. In de zomervakantie (schoolvakantie regio Noord) mag het aggregaat op de woensdagavond niet worden gebruikt.

Als u een grote klus aan uw huisje heeft kunt u bij het bestuur dispensatie vragen. Maximaal vijf werkdagen mag toestemming worden gegeven om de aggregaat in het seizoen buiten de aangegeven tijden te gebruiken. In de zomervakantie wordt geen toestemming gegeven.

 

Geluids- en rookoverlast

Onder geen beding mag je geluidsoverlast veroorzaken voor andere tuinleden. Ook het gebruik van houtkachels mag geen overlast veroorzaken voor anderen.

 

Gemotoriseerde voertuigen.

Je mag niet op een brommer of motor op het park rijden. Je mag het voertuig, met afgezette motor, lopend meenemen naar je tuin. Het voertuig mag niet op de openbare paden worden geplaatst. Naast de Brakeling is een plek waar de voertuigen gestald kunen worden.

 

Aanhangwagens

Aanhangwagens met tandem as mogen niet op het tuinpark komen. Na vooraf overleg met de WBC kan, als er tijd is, een aanhanger met enkele as, tegen geringe vergoeding naar de tuin worden gereden om in of uit te laden. Deze aanhanger mag niet op de tuin worden gestald.

 

Fietsen.

Op het tuinpark moet langzaam worden gefietst. De voetganger heeft altijd voorrang ! Ook fietsen moeten op de eigen tuin worden geplaatst.

 

Zomerovernachting

Gedurende de periode van 1 april t/m 31 oktober mag je in je tuinhuis overnachten. Het is niet toegestaan uw tuinhuis te verhuren aan derden. Wel mag je gedurende vier weken iemand laten overnachten. Dit dien je, vooraf, schriftelijk, aan het bestuur te melden.

 

Winterovernachting

Jaarlijks mag het bestuur tien wintervergunningen afgeven aan tuinleden die minimaal twee jaar een tuin op het tuinpark huren. Om voor een wintervergunning in aanmerking te komen dienen je tuin en tuinhuis aan verschillende voorwaarden te voldoen. Je kunt bij het bestuur schriftelijk een verzoek hiertoe indienen. De winterovernachting verplichten tot het lopen van controleronden over het park volgens een vastgesteld schema, zowel overdag als ’s nachts. Tevens moeten vijf winterwerkbeurten worden verricht.

 

 

 29 maart 2023