Werkbeurten

 

In februari starten de werkbeurten.

De wijze van uitvoering van de tuinbeurten:

Voor 9.30 uur

Werkbeurtkaart inleveren bij de WBC

9.45 -10.00 uur

Verdeling van de werkbeurten en koffie

10.00 - 12.30 uur

Uitvoering werkbeurten

Na 9.30 uur worden er geen kaarten meer ingenomen. Is de kaart niet ingeleverd dan kan er die dag geen werkbeurt meer worden verricht. Tussen 9.30 en 9.45 uur wordt het werk ingedeeld door de planners, om 9.45 uur start het verdelen en waar nodig het uitdelen van de gereedschappen.

Hieronder de data van de eerste werkbeurten:

Tuin 1 t/m 80

24 februari

Tuin 81 t/m/ 160

2 maart

Tuin 161 t/m 240

9 maart

Tuin 241 t/m 320

16 maart

Tuin 321 t/m 409

23 maart

 

De reguliere werkbeurten zijn alleen op zaterdag.
Inhalen is op zaterdag (maximaal 10 personen) en woensdag (maximaal 5 personen).

 
 

Werkbeurtkaart

Deze wordt u per post toegezonden.

Meld als u de kaart op niet heeft ontvangen. Dit kan mondeling of via info@degrootebraak.com.  Krijgen wij geen bericht dan gaan wij ervan uit dat u de kaart in uw bezit heeft. (Tuinders die 70+ zijn, hebben afgekocht of in commissies zitten ontvangen geen werkbeurtkaart).

 
 

Inhalen werkbeurten

Afzeggen van een werkbeurt en het afspreken van een inhaalwerkbeurt geschiedt per mail: wbcgrootebraak@gmail.com.

Een inhaalwerkbeurt moet na de oorspronkelijke werkbeurt en vóór de volgende werkbeurt zijn ingehaald.

Het huishoudelijk reglement schrijft het volgende over het inhalen van werkbeurten.

Huishoudelijk reglement artikel 19.

De leden dienen, in verband met een goede spreiding van werkzaamheden, zoveel mogelijk de verplichte werkbeurten te doen op de voor hen volgens het schema vastgestelde dagen

a. Het vooruit verrichten van werkbeurten is niet toegestaan

b. Per werkbeurt kan 1 persoon per tuin een werkbeurt doen. (Met 2 personen is niet toegestaan

 
 

Te laat komen voor een werkbeurt 

Als u een keer door onverwachte oorzaak te laat voor de werkbeurt dreigt te komen, dan kunt u dit op zaterdagmorgen tussen 8.30-9.30 uur telefonisch melden (020-6133394). Wij weten dan dat u komt en kunnen er met de indeling van de werkzaamheden rekening mee houden.

Bij aankomst na 10.15 uur komt de werkbeurt te vervallen.

Afmelden of verzetten van een werkbeurt kan alleen schriftelijk via wbcgrootebraak@gmail.com.

 
 

Waarschuwing 

Als een inhaalwerkbeurt niet voor de eerstvolgende werkbeurt is verricht, dan wordt de boete in de week na de volgende werkbeurt aan de financiële administratie van de Bond gemeld. Wij waarschuwen u om te voorkomen dat u voor onnodige kosten komt te staan. Kosten per niet gedane tuinbeurt € 75,00.

 
 

Afkopen tuinbeurten

Voor dit seizoen is de mogelijkheid tot afkopen verlopen. Mocht u volgend seizoen uw tuinbeurten willen afkopen dan dient u vóór 1 oktober 2024 een aanvraag hiertoe te doen per e-mail: info@degrootebraak.com.

Kosten € 400,00.  U krijgt van het bestuur bericht of uw verzoek gehonoreerd kan worden.

Tuinders die na 1 januari 2023 op de tuin zijn gekomen kunnen de werkbeurten pas na vijf jaar afkopen. Voor tuinders die vóór 1 januari 2023 op de tuin zijn gekomen geldt een periode van twee jaar.

Tuinders die voor een vergoeding de werkbeurten voor een medetuinder willen verrichten die niet in de gelegenheid is om deze te doen, kunnen dit via info@degrootebraak.com  doorgeven.

 
 

 Voor een werkbeurt dient u het volgende mee te nemen

·       Kruiwagen
·       Schep
·       Hark
·       Schoffel
·       Handschoenen

 
 

Kleding voorschrift tijdens werkbeurten (Arbo voorschrift)

·       Gebruik van stevige dichte schoenen
·       Geen open sandalen of slippers
·       Gebruik van werkhandschoenen
·       Geen dieren en kinderen aanwezig bij de uitvoering van het werk

 
 
28-2-2024