Bestuur / commissies
 
Algemeen e-mailadres info@degrootebraak.com 

Bestuur
Voorzitter - ad interim
Maurice Rademaker
voorzitter@degrootebraak.com
Secretaris
Marjon Dekker
secretaris@degrootebraak.com
Penningmeester
Guus de la Rambeije
penningmeester@degrootebraak.com  
(voor o.a. tuinnota's en betalingen)

Bestuurslid Algemeen
Nick Looij
bestuurder5@degrootebraak.com
Bestuurslid Algemeen
Gijsbert Bianchi
bestuurder4@degrootebraak.com
Commissies
Bouw en Waardebepaling
Arno Heuvel 
bouwvoorschriften en waardebepaling
Gebouwenbeheer
Positie vacant
onderhoud 
Natuur en Milieu
Anneke Janse
algemeen groen onderhoud
Tuin controle
Bep Ruting
tcgrootebraak@gmail.com 
controle van tuinen en paden
Tuinkrant
Petra Slaats
redactie tuinkrant
Verkoophuisjes
Cara Batteké   
verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com
wachtlijsten beheer            
Verzekeringen
Gijsbert Bianchi   
groengrootebraak@gmail.com
Watercommissie
Piet Pasteuning
wcgrootebraak@gmail.com
watermeterstanden en waterputten beheer                                        
Werk en beplanting
Peter Eman
wbcgrootebraak@gmail.com
werkbeurten, tractorritten afspreken                                          
Winkel
Jan Albers
winkeltje op zaterdag voor zand aarde en gasflessen 
Voedselbos
Olaf Meijer