Bestuur / commissies
 
Algemeen e-mailadres infogrootebraak@gmail.com 

Bestuur
Voorzitter Ans van Veen                     voorzittergrootebraak@gmail.com
Vicevoorzitter Cees Heuvel                      faciliteitengrootebraak@gmail.com
Secretaris Maurice Rademaker          secretarisgrootebraak@gmail.com
Penningmeester Guus de la Rambeije         fin.admiegrootebraak@gmail.com
Bestuurslid Gijsbert Bianchi                  groengrootebraak@gmail.com
Commissies
Bouw en taxatie
taxaties en bouwvoorschriften
Nick Looy                            btcgrootebraak@gmail.com
Gebouwenbeheer Wim Boons
Natuur en Milieu Anneke Janse
Tuincommissie Bep Ruting                           tcgrootebraak@gmail.com
Tuinkrant Petra Slaats
Verkoophuisjes
 Carra Bateké                       verkoophuisjesgrootebraak@gmail.com               
Verzekeringen Gijsbert Bianchi                    groengrootebraak@gmail.com
Watercommissie
Piet Pasteuning -                  wcgrootebraak@gmail.com                                           
Werk en beplanting
werkbeurten afspreken
Peter Eman -                        wbcgrootebraak@gmail.com                                              
Winkel Jan Albers