Tuinlasten

Factuur en betaalwijze
Opbouw van de jaarlasten

 

Factuur en betaalwijze

Tuinders ontvangen elk jaar begin januari de factuur waarop de jaarcontributie staat. Deze factuur wordt per e-mail verstuurd. Tuinders zonder e-mailadres ontvangen de factuur per post.

De jaarcontributie mag in twee gelijke termijnen worden betaald. De eerste betaling moet zijn ontvangen voor 1 februari; de tweede termijn voor 1 juni. Betaal svp op tijd: het scheelt heel veel werk op het bondskantoor en je vermijdt zo extra administratiekosten en rente.

De jaarcontributie op de factuur is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van je eigen tuinpark. Ben je het niet eens met de bedragen die gefactureerd worden, neem dan contact op met het bestuur van De Groote Braak. Zij kunnen je uitleggen waarvoor de bedragen op de factuur precies voor bedoeld zijn.

Wil je niet het risico lopen dat je vergeet te betalen? Vul dan de incasso-machtiging in. De jaarcontributie wordt dan ieder jaar in twee gelijke termijnen afgeschreven van je bankrekening (eind januari en eind mei). Wanneer je het niet eens bent met de automatische afschrijving bestaat de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen bepaalde tijd terug te storten op je eigen rekening.

Mocht je een keer niet in staat zijn om de contributie te betalen, dan kun je hiervoor een betalingsregeling afspreken met het bestuur van De Groote Braak. Doe dit aan het begin van het jaar of liefst nog eerder. Wacht in ieder geval niet totdat er herinneringen en aanmaningen met administratiekosten binnenkomen; dan is het vaak te laat en moet je alleen maar meer betalen.

 

Opbouw van de jaarlasten

Contributie Bond van Volkstuinders

 

€   81,30

Administratiekosten

€     1,50

Tuingebruik (wordt huur genoemd)

€     0,59*

Tuingebruik (gemeenschappelijk)

€   73,95*

Waterverbruik per m2

€     2,52

Afvalverwerking

€  40,00

Bijdrage groot onderhoud

€ 145,00

Bijdrage algemeen waterverbruik

€   12,00

Verenigingsbijdrage

€ 145,50

Opstalverzekering (verschilt per tuin)

€   98,52**

Verzekeringspremie algemeen

€   21,95

*De huur die de gemeente Amsterdam voor de tuinparken rekent, wordt de komende jaren verder verhoogd.

**Voorbeeld verzekerde opstal € 32.900

 

 

 

29 maart 2023