perscontainer voor huishoudelijk afval

                                 Tussen 4 april en 31 oktober op zaterdag van 13.00 - 14.00 u 
                                                                                                                    
  •                 Huisafval in afvalzakken afleveren .              
  •                Groenafval niet in de perscontainer
  •                Compost- afval naar de compostplaats brengen
  •                Hakselen vanaf 14 maart op de 2de zaterdag van de maand 
  •                op de hakselplaats aan de Turflaan hoek Moerasring  
  •                 Lange takken , coniferen en stammen kunnen gehakseld worden