Afval 
 
Tussen 3 april en 30 oktober op zaterdag van 13.00 - 14.00 u
  • Huisafval in afvalzakken afleveren
  • Groenafval niet in de perscontainer
  • Compost- afval naar de compostplaats brengen
  • Hakselen vanaf 27 februari op de 2de zaterdag van de maand (12.00 - 14.00 u) op de hakselplaats aan de Turflaan hoek Moerasring
  • Langetakken, coniferen en stammen kunnen worden gehakkeld
                                              
          
          perscontainer voor huishoudelijk afval