infogrootebraak@gmail.com                Algemene informatie
   
   
  voorzittergrootebraak@gmail.com     Voorzitter

                        
  secretarisgrootebraak@gmail.com      Secretaris
            

  btcgrootebraak@gmail.com              Bouw en taxatiecommissie : taxaties , bouwvoorschriften
      

  wbcgrootebraak@gmail.com            Werk en Beplantingscommissie: afspreken werkbeurten en                                                     tractorritten                                        

  wcgrootebraak@gmail.com             Watercommissie : vragen over meterstanden en waterleiding


  tcgrootebraak@gmail.com                Tuincommissie   : controles over de tuinen    


  fin.admiegrootebraak@gmail.com    Boekhouding  :   tuinnota's en betalingen 


  groengrootebraak@gmail.com            Verzekeringen       

                                 
  tuinoverdrachtgrootebraak@gmail.com   Tuinoverdrachten