Onderstaande bedragen zijn niet gegarandeerd en kunnen zijn gewijzigd door de leden tijdens de Ledenvergadering .
                                                              Leveranciers kunnen ook tussentijds de prijzen wijzigen .

          Contributie Bond van Volkstuinders
            Tuinhuur per m2
            Tuinhuur  gemeenschappelijk
            Waterverbruik  m3
            Afvalverwerking 
            Bijdrage groot onderhoud 
            Bijdrage algemeen waterverbruik
            Verenigingsbijdrage
            Opstalverzekering  AON
         Verzekeringspremie algemeen  
Onroerend zaakbelasting
Gas per fles
             Statiegeld€  83,70
€    0,47
€  69,00
€    2,52
€  40,00
€105,00
€  12,00
€106,40
€  85,06
€  21,50
€    3,40
€  25,00
€  25,00