Welkom op de website van Tuinpark "De Groote Braak" 
 
    
In de Brettenzone Amsterdam vindt u volkstuincomplex De Groote Braak. Dit park ligt zoals de naam al aangeeft, gelegen nabij de plas de Groote Braak. Het park is ruim 18 ha groot en bevindt zich direct ten oosten van het tracé van de nieuwe Westrandweg. Ons volkstuinpark is aangelegd in 1983 en is een uitgestrekt complex met een groot aantal tuinen.(408 )
 
Het park is goed onderhouden en fraai aangelegd.  Op het park bevindt zich bebouwing in de vorm van centrale voorzieningen voor alle tuinders, zoals clubgebouwen,  voor onder andere de opslag van tuingereedschap. Daarnaast zijn op het complex bijbehorende voorzieningen aanwezig zoals paden, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen                                                          
                                                
           
     Afbeelding invoegen     Lid van de Bond van Volkstuinders klik op het logo.
  Afbeelding invoegen     
 
Afbeelding invoegen
 
                        
        
    Algemene informatie
 

  

  
     
 
                              


  Op 1oktober zijn de inschrijvingen  voor dit seizioen gestopt

  Reglementen

  voorwaarden winterbewoning       statuten en reglementen 

  bouw reglement      Info boekje nieuwe bewoners

 Tuinieren

  Zelf compost maken   snoeien van heesters 

  natuurlijke oevers   fenologische kalender 

  bestrijding Japanse duizendknoop 

 Beplanting voor wilde bijen bijenstruiken

 Rondleiding 

 pagina's uit een vorige krant .

 klik hier Rondleiding

  

 Wij zijn een vereniging en werken uitsluitend met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Derhalve kunt u niet verwachten dat de leden alle dagen te bereiken zijn en daarom kan het antwoord op uw vraag cq verzoek, enige tijd duren