Welkom op de website van Tuinpark "De Groote Braak" 
 
    
In de Brettenzone  Amsterdam vindt u volkstuincomplex De Groote Braak. Dit complex ligt nabij de plas de Groote Braak.  Ons volkstuinpark is aangelegd in 1983 en heeft 408 tuinen. De  gemeente  Amsterdam is eigenaar van de grond .
 
 Wij zijn een vereniging en werken uitsluitend met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Derhalve kunt u niet verwachten dat de leden alle dagen te bereiken zijn en daarom kan het antwoord op uw vraag cq verzoek, enige tijd duren
                                                                                                
       
 
Afbeelding invoegen
 
                        
  
 Inschrijven 2023
 Informatiebijeenkomst + inschrijven op de wachtlijst .
 datum wordt nog bekend gemaakt 

 Bewijs van inschrijving Bond van Volkstuinders   meebrengen met het nummer en niet de betalingsoverschrijving !

 NB : Alleen persoonlijk inschrijven op de   informatiebijeenkomst is mogelijk en niet via deze site !
 Ook het sturen van email is zinloos !
 
 
               Tuinkrant zomer 2022.

 
 
    Afbeelding invoegen
 
 
 
 
 


                  
 
 
                
           
                             

 

  Reglementen
 

  bouw reglement          Info boekje nieuwe bewoners

  Bezint eer gij begint    huishoudelijk reglement 2014

  Aggregaat                  voorwaarden winterbewoning

 Tuinieren

  Richtlijnen van de Tuincontrolecommissie voorjaar 2022

  Zelf compost maken   snoeien van heesters 

  natuurlijke oevers   fenologische kalender 

  bestrijding Japanse duizendknoop 

  Beplanting voor wilde bijen bijenstruiken

  Algemeen 

 begroting